Werkwijze

Aanpak

Tuurlijk, advocaten vinden het vaak heerlijk om te procederen en liefst zo lang mogelijk, maar Koekkoek Advocaat-Belastingkundige probeert als het kan zo lang mogelijk de dialoog aan te gaan.

Vaak kunnen we in goed overleg een voor alle partijen passende oplossing vinden. Dat scheelt een hoop sores,tijd en dus geld.

Tarieven

Koekkoek Advocaat-Belastingkundige houdt zijn tarieven zo simpel mogelijk. De bekende opslag voor kantoorkosten zie je bij ons niet terug.

We werken op basis van uren maal tarief maar als het kan, maken we van tevoren een vasteprijsafspraak. Zo kom je achteraf, als de klus erop zit niet voor verrassingen te staan.

Wel bereken wij bepaalde kosten aan je door, de zogeheten verschotten. Denk hierbij aan griffierechten, deurwaarderskosten of  notariskosten. Al onze diensten zijn belast met BTW.

Check de tarievenflyer voor de tarieven >

Pro deo

Wij vinden het belangrijk dat ook de minder bedeelden recht op recht hebben. Koekkoek Advocaat-Belastingkundige is daarom een van de weinige fiscale advocaten die je ook bijstaat op basis van toevoeging, ook wel bekend als de pro deo advocaat.

Of je een toevoeging krijgt, hangt onder andere af van je inkomensgegevens, zoals ze bij de fiscus bekend zijn. Check hier de site van de Raad voor Rechtsbijstand voor alle informatie.

Abonnement

Koekkoek Advocaat-Belastingkundige biedt drie abonnementen aan in de vorm van een soort strippenkaart.  Voor een vaste jaarprijs heb je voor wat voor zaak ook in ons werkgebied en voor welke juridische werkzaamheden daarin ook je eigen advocaat-belastingkundige tot je beschikking.

Heb je af en toe onze hulp nodig en is dat voor niet meer dan 40 uur per kalenderjaar, dan is het Af-en-toe-abonnement iets voor jou. De vaste jaarprijs bedraagt € 6.195 exclusief BTW (inclusief BTW voor particulieren).

Te weinig

Mocht je onverhoopt toch meer uren nodig hebben dan je abonnement toe laat, dan geldt voor die meer-uren het reguliere tarief. Natuurlijk kun je er dan voor kiezen om het abonnement om te zetten naar een uitgebreidere variant. In geval van een Vaak-abonnement kun je er dan voor kiezen om daarnaast een Af-en-toe abonnement of een Vaak-abonnement af te sluiten.

Te veel

Hou je aan het eind van een kalenderjaar uren over binnen je abonnement, dan kun je maximaal 10 van deze uren maximaal één keer doorschuiven naar een daaropvolgend kalenderjaar. Er geldt voor doorgeschoven uren wel een verjaringstermijn van één jaar. Dat betekent als je de doorgeschoven uren niet binnen één jaar na doorschuiving hebt gebruikt, je er daarna geen aanspraak meer op kan maken.Dit geldt ook als je het abonnement niet verlengt of tussentijds opzegt.

Let op, net als bij een gewone strippenkaart betaal je in één keer vooruit. Via het contactformulier kan je je opgeven. Op al onze aanbiedingen en werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing.