Tag Archief van: register van belastingadviseurs

Geen verlenging termijnen meer bij Gerechtshof Den Haag

hof den haagHet Gerechtshof Den Haag gaat met ingang van 1 augustus 2015 andere richtlijnen hanteren in belastingzaken. Met deze aanpassing wordt beoogd de behandeltermijn van hogerberoepsprocedures te verkorten.

Voor het herstel van (vorm-)verzuimen zal alleen nog de wettelijke termijn van vier weken gaan gelden. De wettelijk termijn van zes weken voor het indienen van een verweerschrift wordt met ingang van deze datum eveneens niet meer verlengd. Er zal dus ook geen uitstel meer worden verleend. Ook worden geen herinneringen meer  verzonden indien bovenstaande wettelijke termijnen zijn overschreden. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Belastingadviseurs die procederen voor dit Hof zullen dus geconfronteerd worden met aanzienlijke verkorting van termijnen in vergelijking met de huidige situatie. De nieuwe regeling geldt voor alle zaken waarvoor na 1 augustus door het Hof een verzoek wordt gedaan tot het herstellen van een vormverzuim, dan wel door het Hof een verzoek wordt gedaan tot het indienen van een verweerschrift. Verwacht mag worden dat deze regeling op termijn landelijk zal worden ingevoerd.

Bron: RB-nieuwsflits 21 juli 2015