Praktijkgebieden

Belastingrecht

Belastingrecht bestaat uit materieel en formeel belastingrecht. Het materiële belastingrecht regelt wie belastingplichtige is, waarover belasting moet worden betaald en tegen welk tarief.

Het formele belastingrecht bevat de regels voor het vaststellen van de belastingschuld en de incassering daarvan. Omdat het ook regels bevat voor het voeren van procedures en de manier waarop de fiscus haar taken uitvoert, voelt Koekkoek Advocaat-Belastingkundige zich prima thuis in deze materie.

Fiscaal strafrecht

Als je vervolgd wordt voor een fiscaal vergrijp, kan je maar beter iemand bij je hebben die je bijstaat in de periode van het onderzoek. Iemand die je ondersteunt bij het afleggen van verklaringen en die eventuele dwangmaatregelen beoordeelt en controleert. Dat doet Koekkoek Advocaat-Belastingkundige bij uitstek.

Wij onderhandelen voor je, staan je ter zijde bij de rechter en knokken we zo nodig voor je door tot in hoogste instantie.

Koekkoek Advocaat-Belastingkundige wordt in voorkomende gevallen ook gevraagd om op verzoek van de verdediging op te treden als deskundige in ontnemingszaken.

Faillissementspressie

Ben je schuldeiser? Dan is een faillissementsaanvraag een drukmiddel om betaling af te dwingen. Weinig debiteuren wachten immers een faillissement af. Als ook dreigen niet tot betaling leidt, kan je alsnog de faillissementsaanvraag bij de rechtbank indienen om jouw vordering betaald te krijgen. Bij een faillissement verliest de debiteur de beschikking over zijn vermogen en verkoopt een curator zijn bezittingen, waarmee hij eventueel jouw vordering kan voldoen.

Aan zo’n faillissementsaanvraag zitten altijd kosten verbonden, maar via Faillissementspressie kun je die kosten min of meer zelf bepalen.

Meer informatie >